Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás?

A CSR az Európai Unión belül – Rövid összefoglalás
A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – CSR) egy vállalat fenntartható kezeléssel kapcsolatos, gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontú általános felelősségét írja le. A vállalatok és piacok sokasága a fogalom különböző értelmezéséhez vezet. Általános útmutatóként a Vállalati társadalmi felelősségvállalást az Európai Tanács a következőképpen határozza meg:
„A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) alapvető fogalom, amelyet azért alakítottak ki, hogy segítsen a vállalatoknak a társadalmi és ökológiai kérdéseket vállalati tevékenységeikbe és az érdekelt felekkel való viszonyukba integrálni.”
https://www.csr-kompetenz.de/fileadmin/dokumente/CSR_TRAINING_HU.pdf

Szociális érzékenyítés
fontossága és gyakorlata

Érzékenyítésnek nevezhetjük mindazt a tudatos vagy tudattalan, tervezett vagy spontán befolyásolást, nevelést, mely attitűdalakító hatásával odafigyelésre, empátiára és a „normálistól”, a megszokottól való eltérés elfogadására nevel.

Így tehát az érzékenyítés bármilyen fizikai vagy szellemi károsodás, külső jegyekben tükröződő, mások számára látható eltérés (legyen az akár bőr-, vagy hajszín) vagy egy állandó, megváltozhatatlan állapot, helyzet elfogadására nevel, valamilyen katarzis élmény által.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szociális_érzékenyítés

Bizonyítsd be a fenntarthatóságot: tanúsítványok és pecsétek

Arra a kérdésre, hogy a vállalatok miként tehetik láthatóvá a CSR-elkötelezettségüket, nem csak a kommunikáció és a jelentéstétel kérdéseivel lehet válaszolni. A bizonyítványok és pecsétek jutalmat és megerősítést jelentenek a fenntartható vállalatirányítás területén elért különleges eredményekért. Fontos útmutatást nyújtanak a társadalom számára is arról, hogy a vállalatok miként állítják fel magukat, és megkönnyítik a társaságokon belüli kapcsolatok megértését.
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Unternehmen/CSR-Berichterstattung/Zertifikate-und-Siegel/nachhaltigkeit-belegen-zertifikate-und-siegel.html